Начало Марки

Марки

«1»

Apple

Apple Inc. е американска мултинационална корпорация за производство и продажба на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри. Най-известните продукти на компанията са персоналните компютри Macintosh, операционната система Mac OS X, портативните мултимедийни плеъри iPod, телефоните iPhone, таблетите iPad, мултимедийния браузър iTunes, уеббраузъра Safari и мобилната операционна система iOS.

https://www.apple.bg

499
продукти